CIPA Congress 2021 - Xingye Huang to discuss Green Energy IP in China